جادوی سیاه

خدا نگهداره دوست خوبی باشه که به اسم سوگل امیری به اینجا سر میزد. سوگل عقیده داشت جادوی سیاهی به نام جادی سیاه وبلاگ وجود داره که اگه لحظه خوشی در هر وبلاگی ثبت بشه اونو به گند میکشونه.

لحظه های خوش منم دود شد و رفت هوا...

/ 2 نظر / 13 بازدید
شهرزاد

چی شد؟ اغوش گرم از دست رفت؟ اگه اینطوره که متاسفم. اگر هم نه که لحظه های خوش میان و میرن. انقدر تلخ نگو دود شد. باز هم میاد.

سوگل امیری

بعد از مدتها آمدم که ببینم چطورید... چقدرررررررررررررررر ناراحت شدم [نگران]