ياران را چه شد؟؟

اين شعر به هيچکس و هيچ مناسبتی مربوط نيست.
فقط وقتی تلخ ميشم شعر های تلخ رو دوست دارم.
دارم پوست ميندازم - خيلی سخته - خيلی ميسوزنه اما شيرينه

گردی از راهی نميخيزد سواران را چه شد؟
مرده اند از بيم ياران نامداران را چه شد؟
جز صدای جغدها چيزی نميايد به گوش.
قمريان آخر کجا رفتند ساران را چه شد؟
از هجوم کرکسان شوم قلب من گرفت
بلبلان قرقاولان کبکان هزاران را چه شد؟
دور تا دور من از دشمن سياهی ميزند
دوستان ما کجا رفتند؟ ياران را چه شد؟

******************************
هرکجا سوز زمستان است و تاراج خزان
روح تابستان و عطر نوبهاران را چه شد؟
زير سم لشگر ضحاک پشت من شکست
کاوه لشگر شکن کو؟ شهسواران را چه شد؟
لشگر توران به قلب سرزمين ما رسيد
رستم و گودرز کو؟ اسفندياران را چه شد؟
خشکسالی در زمين بيداد و غوغا ميکند
بخشش هفت آسمان کو ؟ باد و باران را چه شد؟
قمريان آخر کجا رفتند ساران را چه شد؟/ 1 نظر / 5 بازدید
zendegi

سلام/ سامان عزيز به نظر من اين اهنگ موقعی هم که سر حال باشی/عصبيت ميکنه؛وای به وقتی که ميزون نباشی/صدای اين خواننده هويجوری خودش تلخه من که هروقت اهنگهاش گوش ميکنم گلوم درد ميگيره/بس که داد ميزنه