بابای کوتوله

سوگند میگه : تو الان چند سانتی متری؟ میگم :١٨٠سانتی متر. میگه : سال دیگه چقدر میشی؟ میگم : من دیگه رشد نمیکنم. میگه : پس خوبه من سال دیگه از تو بلند تر میشم با هم بریم بیرون همه میگن چه بابای کوتوله ای.

به سوگند توی خیابون میگم : پدر جان اون گل خرزهره است سمیه دست نزن. زودی دستشو کشید عقب و گفت : اه اه خر از کجا پیداش شد؟ میگم : به خر چه ربطی داره؟ میگه : مگه گل خر زده نیست؟

/ 4 نظر / 13 بازدید
juddy

سلام.به دخترک بگید وقتی رسید به ابرها یه خبری هم از اون بالاها به مابده

corona

[خنده]

شيما

سلام چه خوب که هستید شما پدر ودختر سرحال وشاد

نیلوفر

دکتر بعد از این، در حد بسیار بسیار زیادی این سوگند را دوست دارد :))))