برای...

از سال‌های گمشده با تو پشیمان نیستم

پشیمانی حرفه من نیست...

و پشیمان نیستم.

می‌دانم که بر اسبی بازنده شرط بسته بودم

ماجراجویی با زنان عین ماجراجویی با اسب هاست

نتیجه‌ی تضمین شده ندارد....

و شهود و وحی در آن جایی ندارد

هر مردی اسبی انتخاب میکند

و هر زنی اسبی...

در پایان بازی

تنها زنان برنده اند

.........

به نقل از صد نامه عاشقانه نزار قبانی ترجمه رضا عامری 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید