اگه هيچ اميدي نباشه ،خب نيست خيالي هم نيست!راهتو ميري!
ولي اگه اميدي باشه هر چند کم ،بعد که اميد به ياس تبديل شد ، آدم از بلندي اميد چنان زمين ميخوره که به اين زودي ها نتونه بلند شه!

اينو اينجا خوندم

/ 0 نظر / 5 بازدید