صاحب اینجا

صاحب این وبلاگ مدتی است گم شده در خود...  مدتی است مانده بر سر دو راهی... مدتی است مانده به راه.

از یابندگان صاحب وبلاگ تقاضا میشود صدایش را در نیاورند.

/ 0 نظر / 9 بازدید