بابای ماشین شور

با سوگند داشتیم ماشین میشستیم. قرار شد اون توی ماشینو جارو برقی بکشه من بیرون ماشینو بشورم. وقتی داخل ماشینو جارو کشید رفت تو ماشین نشست، CD بهنام صفوی رو گذاشت، قبل از اینکه شیشه هارو بده بالا و تا صدارو تا آخر زیاد کنه گفت : "آقا ماشینو خوب بشور بهت انعام هم میدم"

/ 6 نظر / 14 بازدید
صوفی

پس بلخره ماشین خریدی؟

شيما

خوب حالا خوب شستی یا نه ؟[نیشخند]

ماری

خیلی لذت بخش است که بچه ها اینقدر به پدر نزدیک باشند گرچه این یک شوخیه ولی لذت بخشه از بودن در کنار همدیگه لذت برید زمان زود میگذره موفق باشید ماری

نسرین

من جای شما بودم سوگند خانم کوچولو رو یه گاز می گرفتم که بفهمه چقدر از این شیرین زبونیش لذت برم