امروز

مرد بودن سخته و مرد موندن از اون سخت تره...

/ 2 نظر / 10 بازدید
نسرین

از مرد بودن و مرد موندن تنها چیزی که توی خاطرم مونده، نعره های مردونه و فریادهاییه که بر سرم آوار می شد... شاید برای شما مرد بودن معنای دیگه ای داشته باشه اما برای ما زنها فقط فریاد، محدودیت، تهدید و بعضاً کتک خوردنه گاهی هم کبودی صورتمون مردی رو بهمون یادآوری می کنه!!!

نسرین

با احترام فراوان به شما: شنیدم همه مردها مثل هم نیستند! امیدوارم به زودی این جمله رو حسش کنم