روز جهانی قدس

.... سانسور شد

/ 2 نظر / 7 بازدید
نسرین

سبز باشید....

نسرین

یعنی میگید این از مظاهر و معجزات روز قدسه کهGmailباز نمی شه؟؟؟؟ یا از خرابکاری سبزها توی دیگ غذای بعضی ها...