شما

تو جام می تموم شب نقش دو چشمای شماست...

/ 2 نظر / 8 بازدید
شیما

سلام خیلی وقته اینجا نیومده بودم دلم خیلی تنگ شده بود برای اینجا

شیما

سلام خیلی وقته اینجا نیومده بودم دلم خیلی تنگ شده بود برای اینجا