روزانه

امیری به شاهزاده گفت: من عاشق توام.

شاهزاده گفت: زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.

امیر برگشت و دید هیچکس نیست.

شاهزاده گفت: عاشق نیستی ! عاشق به غیر نظر نمی‌کند.

/ 1 نظر / 14 بازدید
شيما

عشق های این دوره زمونه همین شکلی شده یعنی اصلا عشق نیست بعضی وقتها دنبال یک کلمه جدیدم برای این حس ازبس این کلمه ... بالاخره آبان هم آپم کردی خسته شدم ازبس سزدم ودیم هنوز مهر